Quảng cáo

Dự án

Bảo dưỡng tháp FRK 500T - Tổng cục 2 BQP

Bảo dưỡng tháp FRK 500T - Tổng cục 2 BQP

Hùng Phạm Trọng 03/ 10/ 2016

Hình ảnh: Bảo dưỡng tháp giải nhiệt FRK tại Bộ Quốc Phòng
Nhà máy sản xuất Sunhouse Việt Nam

Nhà máy sản xuất Sunhouse Việt Nam

Hùng Phạm Trọng 03/ 10/ 2016

0936.969.789