Quảng cáo

Dự án

Nhà máy ép dầu Tập Đoàn Dabaco Việt Nam

Nhà máy ép dầu Tập Đoàn Dabaco Việt Nam

Hùng Phạm Trọng 16/ 03/ 2019

Lắp đặt 06 Bộ Tháp giải nhiệt Rinki FRK 1000T nhà máy Meiko Việt Nam:

Lắp đặt 06 Bộ Tháp giải nhiệt Rinki FRK 1000T nhà máy Meiko Việt Nam:

Hùng Phạm Trọng 16/ 03/ 2019

0936.969.789