Tất cả sản phẩm

Cánh quạt

Cánh quạt

Cánh quạt Tháp giải nhiệt

Cánh quạt Tháp giải nhiệt

Cánh quạt chống ồn, chạy êm tốc độ vòng quay thấp.

Socket

Socket

Ống ria

Ống ria

Tấm chắn nước

Tấm chắn nước

Động cơ

Động cơ

Đầu chia nước kim loại

Đầu chia nước kim loại

Đầu chia nước bằng nhựa

Đầu chia nước bằng nhựa

Màng PVC dành cho tháp tròn

Màng PVC dành cho tháp tròn

Màng PVC dành cho tháp vuông

Màng PVC dành cho tháp vuông

Tháp giải nhiệt tròn Rinki FRK 200T

Tháp giải nhiệt tròn Rinki FRK 200T

Tháp giải nhiệt tròn Rinki FRK 150T

Tháp giải nhiệt tròn Rinki FRK 150T