Cánh quạt

Cánh quạt

Cánh quạt

Cánh quạt Tháp giải nhiệt

Cánh quạt Tháp giải nhiệt

Cánh quạt chống ồn, chạy êm tốc độ vòng quay thấp.