Cánh quạt Tháp giải nhiệt

Thương hiệu :

Cánh quạt chống ồn, chạy êm tốc độ vòng quay thấp.