Tháp giải nhiệt

Tháp giải nhiệt FRK 225T

Tháp giải nhiệt FRK 225T

Tháp giải nhiệt FRK 225T lắp đặt tại nhà máy kem Hải Dương

Tháp giải nhiệt vuông

Tháp giải nhiệt vuông

Tháp giải nhiệt vuông

Tháp giải nhiệt vuông

Tháp giải nhiệt vuông

Tháp giải nhiệt vuông

Tháp giải Nhiệt Vuông TRK 10.000T

Tháp giải Nhiệt Vuông TRK 10.000T

Tháp giải nhiệt FRK 150

Tháp giải nhiệt FRK 150

Tháp giải nhiệt FRK 150T. Lắp đặt cho máy đá 30 tấn tại Xa La - Hà Đông

0936.969.789