Quảng cáo

Dự án

Công trình tháp giải nhiệt rinki tại nhà máy TAV Thái Bình

Công trình tháp giải nhiệt rinki tại nhà máy TAV Thái Bình

Hùng Phạm Trọng 03/ 10/ 2016

Hình ảnh: Công trình tháp giải nhiệt tại nhà máy TAV Thái Bình
Lắp đặt tháp giải nhiệt tại nhà máy cao su z175 Sơn Tây

Lắp đặt tháp giải nhiệt tại nhà máy cao su z175 Sơn Tây

03/ 10/ 2016

Hình ảnh: Lắp đặt tháp giải nhiệt rinki tại nhà máy cao su z175- Sơn tây
0936.969.789