Bảo dưỡng tháp FRK 500T - Tổng cục 2 BQP

Bảo dưỡng tháp FRK 500T - Tổng cục 2 BQP

Hình ảnh: Bảo dưỡng tháp giải nhiệt FRK tại Bộ Quốc Phòng

Share :

Bình luận

  • avatar

    Hello World! https://helloworld.com?hs=bdf0f836dfb1d87b073f62c91dcf8c8e&
    9y0ijo

Viết bình luận