Bảo dưỡng tháp FRK 500T - Tổng cục 2 BQP

Bảo dưỡng tháp FRK 500T - Tổng cục 2 BQP

Hình ảnh: Bảo dưỡng tháp giải nhiệt FRK tại Bộ Quốc Phòng

Share :

Viết bình luận